Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości
Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20210830

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Data: 30.08.2021 - 30.10.2021
Organizator: Uniwersytet Jagielloński
Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Instytucie Obserwatorium Astronomiczne im Mikołaja Kopernika na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej w zakresie badań programu IDUJ ANTHROPOCENE

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 1 1 3 , 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

  1. posiadają co najmniej stopień doktora,
  2. posiadają odpowiedni dorobek naukowy,
  3. biorą czynny udział w życiu naukowym,
  4. osoba przystępująca do konkursu nie może być zatrudniona na umowę o pracę na Uniwersytecie Jagiellońskim w ciągu ostatnich dwóch lat.

Od kandydata oczekujemy:

  • predyspozycji do prowadzenia badań w ramach tematów badawczych rozwijanych w Zakładzie Astrofizyki Wysokich Energii OA UJ, w szczególności rozwijania badań związanych z pogodą kosmiczną oraz aktywnością Słońca (domena badawcza POB Anthropocene),
  • publikowanie w renomowanych czasopismach artykułów, dla których UJ jest jedyną polską afiliacją,
  • złożenie w ciągu 24 miesięcy od rozpoczęcia pracy na UJ przynajmniej jednego wniosku o grant zewnętrzny międzynarodowy lub krajowy afiliowany na UJ.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się:
https://praca.bip.uj.edu.pl/stanowiska-badawcze/-/journal_content/56_INSTANCE_WcArtJCmixxL/145868730/148578940