Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości
Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O POB

Informacje ogólne o POB

Anthropocene jest jednym z siedmiu priorytetowych obszarów badawczych, które Uniwersytet Jagielloński zobowiązał się intensywnie rozwijać ramach programu MNSIW Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza.

Szybki postęp nauki i technologii jest wynikiem działalności człowieka, stąd współczesną epokę określa się mianem antropocenu. Oprócz pozytywnych efektów, postęp nauki i techniki przynosi również negatywne skutki we współczesnym świecie. W obliczu problemów globalnych bardzo istotne jest zmniejszenie negatywnych skutków rozwoju technologicznego. Działania POB zmierzać będą do wypracowania najlepszych rozwiązań w dwóch głównych kierunkach: zrównoważony rozwój oraz przeciwdziałanie negatywnym skutkom antropocenu.

Zobacz także list Koordynatora POB Anthropocene do społeczności UJ.