Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości
Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Opis działań

W ramach POB planowane jest m.in.:

  • Uruchomienie nowego programu studiów
  • Utworzenie zespołów badawczych, które w założeniu powinny być podstawą utworzenia LABów (Laboratoria dla Nauki)
  • Wsparcie młodych naukowców UJ w zakresie dofinansowania projektów badawczych oraz rozwoju kompetencji (Program Laboratoria Młodych)
  • Wsparcie studentów i doktorantów UJ w zakresie dofinansowania projektów badawczych oraz rozwoju kompetencji (Zarządzanie Talentami)
  • Dofinansowanie publikacji open access oraz kosztów redakcji językowej (proof reading) (Otwarty Dostęp)
  • Uruchomienie programu motywacyjnego dla osób publikujących w wysokopunktowanych czasopismach (Program Motywacyjny)
  • Utworzenie specjalistycznych pracowni, m.in. analiz hydrochemicznych i badania nanocząstek (Strategiczna Infrastruktura #1)

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron