Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości
Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Druga edycja Konkursu na wsparcie publikacji w POB Anthropocene

Druga edycja Konkursu na wsparcie publikacji w POB Anthropocene

Druga edycja Konkursu na wsparcie publikacji w POB Anthropocene

  1. konkurs jest skierowany do nauczycieli akademickich oraz doktorantów UJ
  2. zapewnia pokrycie części lub całości kosztów publikacji w otwartym dostępie artykułów / monografii, a także kosztów tłumaczenia / korekty językowej
  3. wspiera publikacje w renomowanych czasopismach naukowych (min. 100 pkt. lub 140 pkt. w Wykazie MNiSW, w zależności do dyscypliny naukowej) i wydawnictwach (II poziom w Wykazie MNiSW oraz dodatkowo renomowanych zagranicznych wydawnictw z poziomu I+)
  4. nabór w trybie ciągłym trwa do końca grudnia 2021 r. lub do wyczerpania środków
  5. oceniany jest związek z tematyką POB Anthropocene, prestiż wydawnictwa / pozycja czasopisma w rankingu Scopus, a w przypadku dofinansowania korekty językowej lub tłumaczenia na język obcy także jakość planowanego projektu publikacyjnego
  6. szybka decyzja - od 14 do 40 dni od złożenia wniosku

Strona internetowa konkursu: anthropocene.id.uj.edu.pl/open-access